ภาพกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินความโปร่งใสITA2564

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 177 ครั้ง พิมพ์

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

 
 
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานบริการของเทศบาล  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานเทศบาลตำบลเวียงโดยตรง
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ภาพกิจกรรม อื่นๆ