เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง


“องค์กรโปร่งใส  ประชาชนร่วมใจ  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  เชื่อมโยงการค้าสี่แผ่นดิน”


คำขวัญประจำตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมวัฒนธรรม งามล้ำสามเหลี่ยมทองคำ นำการค้าสี่แผ่นดิน"