ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.36 น. เปิดอ่าน 29 ครั้ง พิมพ์ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ