สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น. เปิดอ่าน 48 ครั้ง พิมพ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ