สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16.54 น. เปิดอ่าน 73 ครั้ง พิมพ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ